Hasła do definicji:

Hasło Określenie hasła
AGREGAT urzadzenie agregat
AGREGAT maszyna prądotwórcza
AGREGAT koalicja maszyn
AGREGAT zespół sprzężonych ze sobą różnych maszyn
AGREGAT maszyneria, automat, aparat, ustrojstwo
AGREGAT potocznie: typ, typek, indywiduum
AGREGAT na przykład prądotwórczy
AGREGAT zespół sprzężonych maszyn
AGREGAT zespół urządzeń technicznych
AGREGAT termin matematyczny
AGREGAT turbogenerator
AGREGAT skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych
AGREGAT w logice, zbiór, w sensie kolektywnym
AGREGAT w przenośni ; zbiór, całość
AGREGAT potocznie: model, aparat, facet
AGREGAT urządzenie, maszyna, machina
AGREGAT potocznie: osobnik, gość, gostek
AGREGAT całość powstała przez złączenie niejednorodnych części
AGREGAT zespół maszyn
Polub nas na facebooku!