Hasła do definicji:

miasto w Uzbekistanie

Hasło Określenie hasła
TERMEZ miasto w Uzbekistanie, nad Amu-darią
CHIWA miasto w Uzbekistanie
GULISTAN do 1922 Gołodnaja Stiep, do 1961 Mirzaczul, miasto w Uzbekistanie, na Stepie Głodowym
AŁMAŁYK miasto w Uzbekistanie
DENAU miasto w Uzbekistanie, obw. surchandariański
NUKUS miasto w Uzbekistanie
ASAKA dawniej Lenińsk, miasto w Uzbekistanie
CHUDŻAJLI miasto w Uzbekistanie, w Karakałpakstanie
FERGANA miasto w Uzbekistanie, nad rzeką Karadare
KOKAND miasto w prowincji Fergana, we wschodnim Uzbekistanie
DENOW miasto w Uzbekistanie, w wilajecie surchondaryjskim
KOGON miasto w Uzbekistanie
BERUNI Biruni, do 1958 Szabbaz, miasto w Uzbekistanie, w Rep. Karakałpackiej
ANDIŻAN miasto obwodowe we wschodnim Uzbekistanie
URGENCZ miasto w Uzbekistanie
URGENCZ miasto w Uzbekistanie.
CZYRCZYK miasto w Uzbekistanie, obw. taszkencki
BIRUNI Beruni, do 1958 Szabbaz, miasto w Uzbekistanie, w Rep. Karakałpackiej
BUCHARA miasto w Uzbekistanie
ANGREN Ałmałyk, miasto w Uzbekistanie
BEGOWAT od 1964 Bekabad, miasto we wsch. Uzbekistanie
AŁMAŁYK (Angren), miasto w Uzbekistanie obw. taszkencki
KRASNOGWARDIEJSK obecnie Bulungur, miasto w Uzbekistanie, obw. samarkandzki
KOGON miasto w Uzbekistanie w dolinie Zerawszanu
KARSZY miasto w Uzbekistanie
MIRZACZUL obecnie Gulistan, miasto w Uzbekistanie, na Stepie Głodowym
CZYMBAJ miasto w Uzbekistanie, w Republice Karakałpackiej
NAMANGAN miasto w Uzbekistanie, w Kotlinie Fergańskiej
JANGIJUL miasto w Uzbekistanie, w obwodzie taszkenckim
BEKABAD do 1964 Begowat, miasto we wschodnim Uzbekistanie
GULISTAN miasto w Uzbekistanie, w wilajecie syrdaryjskim
SZACHRISABZ miasto we wschodnim Uzbekistanie, wilajet kaszkadaryjski
CZIRCZIK miasto w Uzbekistanie, nad rzeką Czyrczyk
BEKABAD miasto w Uzbekistanie, nad Syr-darią
DŻIZAK Dżyzak, miasto w Uzbekistanie, nad rzeką Sanzar
BUCHORO Buchara, do 1935 Stara Buchara, miasto obwodowe w Uzbekistanie
ZARAFSZAN Zerawszan, miasto w pn.-wsch. Uzbekistanie, na pustyni Kyzył-kum
MARGELAN miasto w Uzbekistanie, w wilajecie fergańskim
LENIŃSK obecnie Asaka, miasto w Uzbekistanie
NAWOI miasto w Uzbekistanie
Polub nas na facebooku!