Hasła do definicji:

solidarność

Hasło Określenie hasła
ZGODNOŚĆ jednomyślność, jedność, solidarność
SZUMOWSKA Reżyserka: 33 sceny z życia, Ono, Solidarność, Solidarność..., Cisza
WSPÓŁCZUCIE solidarność w nieszczęściu
MAGDALENKA spotkania władz państwowych PRL z przedstawicielami NSZZ Solidarność, odbywające się od 16 września 1988 roku w Magdalence pod Warszawą
KUMOTERSTWO kolesiostwo, solidarność korporacyjna
BARTOSZCZE Piotr, brat Romana, jeden z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, zamordowany 7 lutego 1984
EDELMAN Marek, ur. 1922, lekarz, ostatni dowódca powstania w getcie warszawskim, KOR, Solidarność
LOJALNOŚĆ solidarność, spolegliwość
AWS Akcja Wyborcza Solidarność
WSPÓŁCZUCIE uczuciowa solidarność z osobą cierpiącą
KOLEŻEŃSTWO solidarność
PROTEKCJA kolesiostwo, solidarność korporacyjna
SOLIDARYCA charakterystyczne litery logo "Solidarność", autor Jerzy Janiszewski
CHODOROWSKI rysował w "Szpilkach", "Polityce", "Tygodniku Solidarność"
JEDNOŚĆ solidarność
WIĘŹ związek, solidarność
WIĘŹ solidarność
LABUDA Barbara, działaczka polityczna, KOR, Solidarność później podsekretarz stanu na lewicy
KLIKOWOŚĆ pot. kolesiostwo, solidarność korporacyjna
BRATERSTWO uczucia braterskie, przyjaźń, solidarność, koleżeństwo
BUZEK Jerzy, Akcja Wyborcza Solidarność, premier od 31 października 1997 do 19 października 2001
POPLECZNICTWO kolesiostwo, solidarność korporacyjna
JEDNOMYŚLNOŚĆ solidarność, zgodne stanowisko
ZWARTOŚĆ przen. solidarność, jednolitość
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ solidarność
ASABIJJA solidarność wynikająca z pokrewieństwa
WALENTYNOWICZ jej zwolnienie było przyczyną strajku rozpoczętego 14.08.1980, który doprowadził do powstania NSZZ "Solidarność", przeciwniczka polityki Wałęsy
Polub nas na facebooku!