Hasła do definicji:

solidarność

Hasło Określenie hasła
JEDNOŚĆ solidarność
BUZEK Jerzy, Akcja Wyborcza Solidarność, premier od 31 października 1997 do 19 października 2001
BARTOSZCZE Piotr, brat Romana, jeden z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, zamordowany 7 lutego 1984
WIĘŹ związek, solidarność
WSPÓŁCZUCIE uczuciowa solidarność z osobą cierpiącą
SZUMOWSKA Reżyserka: 33 sceny z życia, Ono, Solidarność, Solidarność..., Cisza
ZGODNOŚĆ jednomyślność, jedność, solidarność
ZWARTOŚĆ przen. solidarność, jednolitość
WALENTYNOWICZ jej zwolnienie było przyczyną strajku rozpoczętego 14.08.1980, który doprowadził do powstania NSZZ "Solidarność", przeciwniczka polityki Wałęsy
BRATERSTWO uczucia braterskie, przyjaźń, solidarność, koleżeństwo
AWS Akcja Wyborcza Solidarność
LABUDA Barbara, działaczka polityczna, KOR, Solidarność później podsekretarz stanu na lewicy
ASABIJJA solidarność wynikająca z pokrewieństwa
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ solidarność
WIĘŹ solidarność
LOJALNOŚĆ solidarność, spolegliwość
KUMOTERSTWO kolesiostwo, solidarność korporacyjna
MAGDALENKA spotkania władz państwowych PRL z przedstawicielami NSZZ Solidarność, odbywające się od 16 września 1988 roku w Magdalence pod Warszawą
CHODOROWSKI rysował w "Szpilkach", "Polityce", "Tygodniku Solidarność"
SOLIDARYCA charakterystyczne litery logo "Solidarność", autor Jerzy Janiszewski
PROTEKCJA kolesiostwo, solidarność korporacyjna
JEDNOMYŚLNOŚĆ solidarność, zgodne stanowisko
EDELMAN Marek, ur. 1922, lekarz, ostatni dowódca powstania w getcie warszawskim, KOR, Solidarność
WSPÓŁCZUCIE solidarność w nieszczęściu
KOLEŻEŃSTWO solidarność
KLIKOWOŚĆ pot. kolesiostwo, solidarność korporacyjna
POPLECZNICTWO kolesiostwo, solidarność korporacyjna
Polub nas na facebooku!